Kaart van Gent en het Vrije van Gent, Jacques Horenbault, 1619

Kaart van Gent en het Vrije van Gent, Jacques Horenbault, 1619

De stad Gent gaf aan landmeter Jacques Horenbault in 1618-1619 de opdracht om het hele rechtsgebied van de schepenen van Gent, afgebakend door de Rietgracht, in kaart te brengen. Bij deze kaart hoort een register met de namen van alle grondeigenaars van percelen gelegen aan beide zijden van de Rietgracht, een netwerk van waterlopen dat hele stad omgordde (Archief Gent, OA_098_03).

Naast zijn belangrijke politiek-historische en symbolische waarde heeft de Horenbaultkaart ook een grote documentaire waarde als visuele bron van het Gentse historische stadsbeeld en de landschapsgeschiedenis in de late 16de en vroege 17de eeuw. Zo worden waterlopen, wegen, bebouwing en groenruimtes tot op perceelniveau uiterst precies in beeld gebracht. Dergelijke monumentale stadskaarten voorafgaand aan de grote Ferraris-kabinetskaarten uit de late 18de eeuw zijn uiterst zeldzaam. Om die redenen werd deze kaart in 2020 opgenomen op de Vlaamse Topstukkenlijst.

Literatuur: Leen Charles et al., Van walsites en speelhoven. Het vrije van Gent bij Jacques Horenbault (1619), Gent, 2008.

Komt voor in: