Kaart van Gent met hoogtepeilen, Dienst Stadswerken [Victor Compyn en Alphonse Soenen], [1912]

Kaart van Gent met hoogtepeilen, Dienst Stadswerken [Victor Compyn en Alphonse Soenen], [1912]

Kaart van Gent, op schaal 1:2.500, verdeeld in 10 bladen, met aanduiding van de hoogtepeilen (ingeschreven in cirkels, met lettercodes: P: pavage ou sol = kassei of aardeweg; S: seuil de porte = deurdorpel, T: tabelette de quai = deksteen van een kaai; R.M. rpère métallique = peilmerk in ijzer, zie legende blad 5), opgemaakt door de dienst Stadswerken, ingenieurs Victor Compyn en Alphonse Soenen, 1912. Elk kaartblad is ongeveer 130 cm hoog en 90 of 100 cm breed, wat de totale afmetingen van de kaart op 260 cm hoog x 480 cm breed brengt.

André Coene, die in juni 1998 over deze kaart een artikel publiceerde in de Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (p. 147-151, online te raadplegen), vermoedt dat deze stadsplattegrond werd opgemaakt op basis van kadasterplannen, en niet op basis van veldwerk en triangulatie van het openbaar domein.

De aandacht voor hoogtepeilen zou te kaderen zijn in de beheersing van de overstromingen in de binnenstad. Daarom zijn ook alle bevaarbare en onbevaarbare, open en overwelfde waterlopen in kaart gebracht, met aanduiding van de richting van hun afwatering. De afgebeelde havendokken waren bij de opmaak van de kaart nog niet allemaal gegraven: het Noorddok (1908-1913) wel, maar het Middendok (1910-1925) en het Zuiddok (1917-1930) nog niet.

De kaart is ook zeer interessant voor de situering en identificatie van de bedrijven (fabrieken) en publieke gebouwen in Gent.

Van deze kaart zijn twee exemplaren bekend, die beide in Archief Gent worden bewaard.

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent
Nummer archief of reeks
Modern Archief, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (DWBW)
Herkomst
Dienst Stadswerken > Technische Dienst > Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Inventarisnummer
MA_DWBW
Startdatum
01-01-1912
Einddatum
31-12-1912
Periode
1912
Objectnaam
kaart, plattegrond, stadsplan, plan
Binnenste afmetingen
130 cm hoog x 90/100 cm breed (kaartblad); 260 cm hoog x 480 cm breed (samengestelde kaart)
Schaal
schaal 1:2.500