Versteekboek van de beiaard op het Belfort, Philippus Wyckaert, 1661-1693

Versteekboek van de beiaard op het Belfort, Philippus Wyckaert, 1661-1693

Originele titel op titelpagina: "Bouck van den voorslach van Ghendt, toebehoorende mijn edele heeren schepenen vander keure".
Boek met de partituren van de melodieën die op de beiaardtrommel van het belfort werden gestoken door de stadsbeiaardier Philippus Wyckaert van 1661 tot 1693.
Op de kaft wordt het jaar 1681 vermeld. Ofwel is dat een fout, ofwel werd de kaft pas toen gemaakt. De originele titel op de kaft: "Den boeck van mijn edele heeren schepenen vander keure, dienende tot den voorslach der clocke van Ghendt. Gemaect ende gheschreven door P.F. Philippus Wyckaert, predicheere, 1681"

Dit boek werd in 2018 samen met drie andere Gentse versteekboeken gedigitaliseerd door de Alamire Foundation in het kader van een project om beiaardmuziek in handschrift te digitaliseren. Zie: https://www.idemdatabase.org/items/show/235

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent
Nummer archief of reeks
Oud Archief, reeks 96
Herkomst
Stad Gent, Archief van de schepenen van de keure
Inventarisnummer
OA_096_2
Startdatum
18-01-1661
Einddatum
13-08-1693
Periode
1661-1693
Objectnaam
register, versteekboek
Buitenste afmetingen
30,5 cm hoog x 23,5 cm breed