Album Arent van Wijnendale

Album Arent van Wijnendale

Het Album Arent van Wijnendale behoort tot de Atlas Goetghebuer, de belangrijkste iconografische collectie van Archief Gent. Het gaat om een losbladig album met 40 pentekeningen, al dan niet ingekleurd, van de hand van de Gentse meester-schilder Arent van Wijnendale, gestorven in 1592. De tekeningen tonen gebouwen, vooral kerken en kloosters, en grafmonumenten in Gent die in de 16de eeuw werden beschadigd of vernield.

Arent van Wijnendale tekende ook de portretten van de graven en gravinnen van Vlaanderen en de leden van de grafelijke familie die begraven waren in de Sint-Pietersabdij. Het album bevat daarnaast twee tekeningen van de Spaanse koning Filips II te paard, als grootmeester van de ridderorde van het Gulden Vlies op het Gentse kapittel in 1559, van het wapen van de Bourgondische hertog Filips de Goede, de stichter van deze prestigieuze ridderorde, en van Christiaan III, koning van Denemarken en Noorwegen, met het keten van de ridderorde van Onze-Lieve-Vrouw of van de Olifant, die aan zijn voorganger Christiaan II toebehoorde.

Deze tekeningen zijn vaak unieke visuele getuigen van Gentse monumenten die in de 16de eeuw zijn verloren gegaan, zoals de beroemde Sint-Baafsabdij en omgeving, afgebroken op bevel van keizer Karel V in 1540. De tekenaar geeft een uniek gezicht op de abdijkerk vanuit het zuidwesten, waarvan geen andere afbeelding bewaard is. Verder tekende hij talrijke kerken, kloosters en grafmonumenten die het slachtoffer werden van de Beeldenstormen van 1578 en 1580. Het album werd in 1592 aangekocht door de Gentse edelman Christoffel van Huerne (1550-1629), die een nu verloren titelblad voor het album ontwierp (of liet ontwerpen) en historische notities bij de tekeningen maakte.

Via de collectie van de Gentse architect en verzamelaar Pierre-Jacques Goetghebuer, aangekocht door de stad Gent in 1867-1868, kwam het album uiteindelijk in het Stadsarchief (nu Archief Gent) terecht.

Wegens zijn uitzonderlijke historisch-documentaire en ook artistieke waarde werd het Album Arent van Wijnendale in 2020 als Topstuk van het Vlaamse cultureel erfgoed erkend door de Vlaamse overheid.

Twee tekeningen, van een vreemde eend en een slangdraak (fabeldier), die mogelijk ook tot het Album of "Konst-boeck" (zoals Christoffel van Huerne het betitelde) hebben behoord, worden nu in de Universiteitsbibliotheek Gent bewaard.

Meer informatie over het leven en werk van Arent van Wijnendale: https://nl.wikipedia.org/wiki/Arent_van_Wijnendale

Komt voor in:

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent
Nummer archief of reeks
Iconografische collecties, Atlas Goetghebuer, Album Arent van Wijnendale
Herkomst
Aankoop collectie Pierre-Jacques Goetghebuer door Stad Gent (1867), aankoop door Pierre-Jacques Goetghebuer na veiling Delbecq (1840), aankoop door Jean-Baptiste Delbecq (1823), aankoop door Alphonse-Jean Huyttens (voor 1800), aankoop door Christoffel van Huerne (1592)
Inventarisnummer
IC_AG_AVW
Einddatum
01-01-1580
Periode
voor 1580 (tekeningen Arent van Wijnendale) voor 1629 (opschriften en aantekeningen Christoffel van Huerne)
Objectnaam
tekeningen
Techniek
pen op papier, eigentijdse inkleuring