Topstukken Archief Gent

Topstukken Archief Gent

Archief Gent is sinds 2020 vijf Topstukken rijk. Dit zijn cultuurgoederen of verzamelingen die wegens hun uitzonderlijke kunst- of erfgoedwaarde definitief opgenomen zijn op de Vlaamse Topstukkenlijst. Het gaat om het Kriegsalbum van Gent, opgenomen op de lijst met oorlogserfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in 2014, en twee individuele werken en twee collecties die in 2020 opgenomen werden op de Topstukkenlijst van zeventiende-eeuwse tekeningen.

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent