Kriegsalbum Gent 1916

Kriegsalbum Gent 1916

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Gent een bezette stad. Het Duitse Vierde Leger koos Gent als hoofdplaats van het etappegebied. Van hieruit werden de troepen aan het IJzerfront bevoorraad, verzorgd en aangestuurd.

In 1916 bracht de fotografische afdeling van de Duitse Kommandantur in Gent een fotoalbum uit. Het "Kriegsalbum von Gent" was bedoeld als souvenir voor de Duitse officieren en soldaten in Gent en als propaganda voor het thuisfront. Het telde 484 foto's van de Duitse aanwezigheid in Gent, van de stad zelf en van andere plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen.

Na de oorlog bleef dit Duitse fotoarchief achter in Gent. Het wordt nu bewaard door Archief Gent. Het bevat 960 originele afdrukken van 540 unieke foto's, waaronder de foto's die voor de uitgave van het Kriegsalbum werden gebruikt en andere, die niet gepubliceerd zijn. In 2014 werd dit fotoarchief als Topstuk van het Vlaams cultureel erfgoed erkend.

Deze historische foto's kregen in 2018 een conservatie- en restauratiebehandeling door fotorestaurator Herman Maes. Alle fotoafdrukken werden (voor en na de behandeling) gedigitaliseerd en zijn hier op de Beeldbank Gent te bekijken. De foto's met nummer 1 tot 341 (beelden van de Duitse troepen in Gent en beelden van de stad) staan nu al online. Binnenkort komen hier ook de fotonummers 342 tot 540 bij (beelden uit de omgeving van Gent en het etappegebied, van graven en begrafenissen van Duitse militairen en varia).

Archief Gent werkte samen met Michiel Hendryckx en uitgeverij Hannibal aan een nieuwe uitgave van het Kriegsalbum, dat verscheen in oktober 2018. Het bevat een uitgebreide historische inleiding over het dagelijks leven in het bezette Gent, de Duitse aanwezigheid in de stad en het oorspronkelijke Kriegsalbum als fotografisch beelddocument. Michiel Hendryckx selecteerde een honderdtal beelden uit het Kriegsalbum en uit andere Duitse fotoarchieven, en schreef bij de meest opmerkelijke beelden een tekst .Het boek is te koop in De Zwarte Doos (Archief Gent en Stadsarcheologie Gent), de Stadswinkel, het STAM en het MSK.

Komt voor in:

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent (Stad en OCMW Gent)
Nummer archief of reeks
Modern Archief, reeks XII (Militie), nr. 19, foto's Kriegsalbum
Herkomst
Duitse Vierde Leger (Eerste Wereldoorlog), Etappe IV, Kommandantur Gent, Photographische Abteilung
Inventarisnummer
MA_XII_19
Periode
1915-1916
Objectnaam
Fotoarchief