Register van het ambacht van de timmerlieden van Gent, 1423-1793

Register van het ambacht van de timmerlieden van Gent, 1423-1793

Register van het ambacht van de timmerlieden van Gent, 1423-1793 (Archief Gent, Oud Archief, reeks 190/1, nr. 1bis = OA_190_s1_01bis).
Dit register is afkomstig uit het archief van het ambacht van de timmerlieden van Gent. Het behoort tot de collectie van Archief Gent, maar is in langdurige bruikleen aan het STAM gegeven. Het register opent met een dubbele miniatuur van de heilige bisschop Amandus, patroon van de Gentse timmerlieden, en het ambachtsbestuur, geknield en met de handen gevouwen in in aanbidding. Het register bevat namenlijsten van de jaarlijks vernieuwde ambachtsbesturen (bestaande uit een deken en gezworenen) en van de meesters en meesterskinderen toegelaten tot het ambacht. De namenlijsten zijn soms fraai vormgegeven met geschilderde cartouches. Voorts bevat het register het afschriften van akten en resoluties met betrekking tot het ambacht.

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent
Nummer archief of reeks
Stad Gent, Oud Archief, reeks 190/1
Herkomst
Ambacht van de timmerlieden van Gent
Inventarisnummer
OA_190_s1_01bis
Startdatum
01-01-1423
Einddatum
31-12-1793
Periode
1423-1793
Objectnaam
Register
Techniek
pen en olieverf op perkament, leer, koper