Wijk 07 Rabot evolutie Stadsvernieuwing

Wijk 07 Rabot evolutie Stadsvernieuwing

Wijk Rabot, afbraak van de Rabottorens, nieuwe situatie

Komt voor in:

Locatie