Wijk Rabot evolutie Stadsvernieuwing

Wijk Rabot evolutie Stadsvernieuwing

Wijk Rabot, afbraak van de Rabottorens, nieuwe situatie

Locatie