20081210_tastbare_maquettes_Kobra.jpg

20081210_tastbare_maquettes_Kobra.jpg

20081210_tastbare_maquettes_Kobra.jpg

De Stad Gent heeft samen met Blindenzorg Licht en Liefde de opdracht gegeven aan studenten van Sint-Lucas Architectuur om speciale maquettes en instrumenten te ontwerpen om het project KoBra (heraanleg van de Korenmarkt, het Emile Braunplein, de Belfortstraat en omgeving) zicht-, hoor- en tastbaar te maken voor blinden en gehoorgestoorden.

Komt voor in: