Openbare verkoop van een prachtige Villa, ruime magazijnen, tennisveld te Gentbrugge, Gent, 7 juli 1947

Openbare verkoop van een prachtige Villa, ruime magazijnen, tennisveld te Gentbrugge, Gent, 7 juli 1947

Openbare verkoop van een prachtige Villa, ruime magazijnen, tennisveld te Gentbrugge, Gent, 7 juli 1947

De Notaris Verstrynge te Gent, Van Arteveldeplein, nr.14, daartoe in rechte benoemd zal openbaar verkopen ten overstaan van de Heer Vrederechter van het kanton Ledeberg.
Gemeente Gentbrugge.
Een prachtige villa met inrij, hof en tennisveld, gelegen Voetbalstraat, nr.46A, ten kadaster bekend sectie B, nrs 176/d en 176/f ex, groot 1201 m2 3 dm2.
Lot 2: Een woonhuis met verdiep en grote magazijnen, gelegen Voetbalstraaat, 46, gekend ten kadaster sectie B, nrs 176/e en 176/f ex groot 423 m2 5 dm2.
Lot 3: Een perceel bouwgrond voor villa, gelegen Anseelelaan, waar het een voorgevel heeft van 10,5m. gekend ten kadaster sectie B, nr 176/f ex groot 283 m2 5 dm2.
Lot 4: Een perceel bouwgrond voor villa gelegen Anseelelaaan waar het eeen voorgevel heeft van 10.5 m. gekend ten kadaster sectie B. nr 176/f ex, groot 291 m2 9 dm2.
De Villa is bewoond zonder recht noch titel.


Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent
Nummer archief of reeks
Modern Archief, reeks XVI
Herkomst
Stad Gent, Modern Archief, Stadsbestuur, Archief Stedelijke Politie
Inventarisnummer
SAG_MA_XVI_AF_00533
Objectnaam
Affiche
Buitenste afmetingen
119,5 (h) x 62 (b)
Techniek
Gedrukt