Gent: Huis De Fonteyne, Goudenleeuwplein

Gent: Huis De Fonteyne, Goudenleeuwplein

Gent: Huis De Fonteyne, Goudenleeuwplein

Voorgevel "De Fonteyne", gebouwd in 1539. Bovenaan: zie foto SCMS_FO_1556 : Klein, gepolychromeerd reliëf in boogveld boven het middenste raam van de derde verdieping; voorstelling van een fontein (rood met blauwkleurig water) tussen de datum 1539 Geschiedenis: Zestiende-eeuws gildehuis van de rederijkerskamer "De Fonteyne" (erkend in 1448); de datum verwijst vermoedelijk naar het landjuweel dat ze toen hielden en waaraan 19 rederijkerskamers deelnamen, dit landjuweel werd in 1939 herdacht door de nog bestaande kamers; de fontein stelt de bron van Juventas (jeugdige kracht) voor.

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent
Nummer archief of reeks
Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten (SCMS), Foto's
Herkomst
Archief Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten (SCMS)
Inventarisnummer
SCMS_FO_1583
Startdatum
01-01-1940
Einddatum
31-01-1940
Periode
januari 1940
Objectnaam
Foto
Straatnaam 1
Goudenleeuwplein