Register van het ambacht van de schilders van Gent, 1388-1733

Register van het ambacht van de schilders van Gent, 1388-1733

Register van het ambacht van de schilders van Gent, 1388-1733

Register van het ambacht van de schilders in Gent, met inschrijvingen van de nieuwe meesters (vrije suppoosten) en de leden van het jaarlijks wisselende ambachtsbestuur, reglementen, ordonnanties en vonnissen van de schepenen van de keure van Gent.
Het oudste gedeelte van het register werd uitgegeven door F. De Vigne, Ecole de peinture et de sculpture de Gand, in: Annales de la Société royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand, IV, 1851-1852, 284-333.
Het bleek evenwel om een vervalsing te gaan, zoals werd aangetoond in: V. Vander Haeghen, Mémoire sur des documents faux relatifs aux anciens peintres, sculpteurs et graveurs flamands, in: Mémoires de l'Académie royale de Belgique, LVIII, 1899. Het niet-valse gedeelte werd, samen met diverse andere gegevens uitgegeven in: V. Vander Haeghen, La corporation des peintres et des sculpteurs de Gand, in: Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis- en Oudheidkunde van Gent, VI, 1906.

Object hiërarchie: 1 items

Keyframes: 2 items

Komt voor in:

Locatie