Openbare verkoop van percelen Land en Bos Scheldewindeke, Baaigem en Vurste, Gent, 28 april 1948

Openbare verkoop van percelen Land en Bos Scheldewindeke, Baaigem en Vurste, Gent, 28 april 1948

Openbare verkoop van percelen Land en Bos Scheldewindeke, Baaigem en Vurste, Gent, 28 april 1948

De notaris Soinne te Gent, President Franklin D. Roseveltlaan, nr.45, zal met tusschenkomst van zijn ambtgenoot notaris Martens te Gent, openbaar verkoopen:
Gemeente Scheldewindeke.
Koop een: een perceel zaailand gelegen te Scheldewindeke, bekend ten kadaster Sektie B, nummer 219A, groot vierr en dertig aren tien centiaren.
Verpacht aan Charles Rahoens.
Koop twee: een perceel zaailand gelegen te Scheldewindeke, bekend ten kadaster Sektie B, nummer 279, groot acht en veertig aren tien centiaren.
Verpacht aan dezelfden.
Koop drie: een perceel weide gelegen te Scheldewindeke, bekend ten kadaster Sektie B, nummer 280, groot vijf en twintig aren twintig centiaren.
Verpacht aan dezelfden.
Gemeente Baaigem.
Koop vier: een perceel weide en zaailand gelegen te Baaigem (Meulekouter), bekend ten kadaster Eenige Sektie, nummerr 902, groot zeventien aren negentig centiaren.
Verpacht aan Leonce De Roose.
Koop vijf: een perceel land gelegen te Baaigem (Meulekouter), bekend ten kadaster Eenige Sektie, nummer 891A, groot zes en vijftig aren vijftig centiaren.
Verpacht aan Theophile De Raeve.
Koop zes: een perceel bosch gelegen te Baaigem (Meulekouter), bekend ten kadaster Eenige Sektie, nummer 891B, groot een en twintig aren tien centiaren.
Verpacht aan dezelfden.
Koop zeven: een perceel bosch gelegen te Baaigem (Meulekouter), bekend ten kadaster Eenige Sektie, nummer 889, groot zes en dertig aren vijftig centiaren.
Verpacht aan dezelfden.
Gemeente Vurste.
Koop acht: een perceel land gelegen te Vurste, bekend ten kadaster Eenige Sektie, nummer 1007, groot zeventig aren zestig centiaren.
Verpacht aan Valère Van der Haeghen.

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent
Nummer archief of reeks
Modern Archief, reeks XVI
Herkomst
Stad Gent, Modern Archief, Stadsbestuur, Archief Stedelijke Politie
Inventarisnummer
SAG_MA_XVI_AF_00383
Objectnaam
Affiche
Buitenste afmetingen
93,5 (h) x 61 (b)
Techniek
Gedrukt