Gent: Koophandelsplein: Justitiepaleis: kantoor van de Munitionsverwaltung (munitiedienst) van de Etappen-Inspektion (etappe-inspectie), 1915-1916

Gent: Koophandelsplein: Justitiepaleis: kantoor van de Munitionsverwaltung (munitiedienst) van de Etappen-Inspektion (etappe-inspectie), 1915-1916

Gent: Koophandelsplein: Justitiepaleis: kantoor van de Munitionsverwaltung (munitiedienst) van de Etappen-Inspektion (etappe-inspectie), 1915-1916

Het Justitiepaleis bood tijdens de Eerste Wereldoorlog onderdak aan de Etappen-Inspektion (etappe-inspectie) van het Vierde Leger te Gent. De opdracht van de Etappen-Inspektion bestond erin om de verbindingen tussen het front en het thuisland te verzorgen. Ze was verantwoordelijk voor de bevoorrading van het leger aan het front en voor de verzorging van zieke of gekwetste militairen. Ze stond ook in voor het burgerlijk bestuur, de controle op het economisch leven, de handhaving van de openbare orde en de toepassing van het krijgsrecht in het etappegebied.
Het Etappen-Munitionswesen (de munitiebevoorradingsdienst) was het onderdeel van de Etappen-Inspektion dat zorgde voor de aanvoer van munitie en ander oorlogsmateriaal naar het front. Deze dienst bestond op haar beurt uit een Munitionsverwaltung (munitieadministratie), die de voorraden beheerde, en een Munitionskolonnenabteilung (munitietransportdienst), die het materiaal ter plaatse bracht.

Komt voor in:

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent (Stad en OCMW Gent)
Nummer archief of reeks
Modern Archief, reeks XII (Militie), nr. 19, foto's Kriegsalbum
Herkomst
Duitse Vierde Leger (Eerste Wereldoorlog), Etappe IV, Kommandantur Gent, Photographische Abteilung
Inventarisnummer
SAG_MA_XII_19_FO_010_B_2
Opschrift
10. Etappen-Inspektion, Munitionsverwaltung.
Objectnaam
Foto
Buitenste afmetingen
13 x 17,8