Openbare verkoop van Villagronden te Gent IV, voorheen Zwynaarde (Wijk Klosse), Gent, 7 april 1943

Openbare verkoop van Villagronden te Gent IV,  voorheen Zwynaarde (Wijk Klosse), Gent, 7 april 1943

Openbare verkoop van Villagronden te Gent IV, voorheen Zwynaarde (Wijk Klosse), Gent, 7 april 1943

De Notaris J. Claeys Bouuaert te Gent, Gouvernementsraat, 12, zal openbaar verkoopen:
Gent IV. - (Voorheen Zwynaarde).
Koop Een.
Een perceel Villagrond, beplant met fruitboomen in de Krekelstraat, bekend ten kadaster van Gent 28e Afdeeling, vroeger Zwynaarde Sectie C, nrs ex 286/E, 284/F en 286/b, groot 4407 m2.
Koop Twee.
Een perceel Villagrond, in de Hondelestraat, Steenweg van Zwynaarde naar Zeevergem,
(Steenweg van Zwijnaarde naar Zevergem) bekend ten kadaster van Gent, 28e Afdeeling, vroeger Zwynaarde Sectie C, nrs ex 286|E en ex 287, groot 2623 m2.
Onmiddellijke beschikking.

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent
Nummer archief of reeks
Modern Archief, reeks XVI
Herkomst
Stad Gent, Modern Archief, Stadsbestuur, Archief Stedelijke Politie
Inventarisnummer
SAG_MA_XVI_AF_00572
Periode
Datum onzeker (datumstempel moeilijk leesbaar)
Objectnaam
Affiche
Buitenste afmetingen
85 (h) x 62 (b)
Techniek
Gedrukt