Gent: Sint-Michielsplein

Gent: Sint-Michielsplein

Gent: Sint-Michielsplein

Foto anoniem, omstreeks 1900 (SAG_MA_SCMS_FO_5837)
Foto Bram Devlieger, 13 juni 2014 (SAG_FA_BD_FO_0037)

De homogene neoclassicistische gevelwand aan de zuidzijde van het Sint-Michielsplein, bestaande uit burgerhuizen met bepleisterde lijstgevels, gebouwd in het midden van de negentiende eeuw, werd een eeuw geleden enkel doorbroken door een stadsschool. In tegenstelling tot de belendende, statige woonhuizen met drie, ruim bemeten bouwlagen onder zadeldaken, was het schoolgebouw maar één bouwlaag hoog en had het een plat dak.

De lagere jongensschool was genoemd naar Joseph Van Crombrugghe (1770-1842), de orangistische politicus die als burgemeester van Gent, tussen 1825 en 1842, het stedelijke onderwijs een flinke duw in de rug had gegeven. Dankzij het ruime budget dat hij uittrok voor het lager onderwijs, waren de stadsscholen beter gehuisvest en konden ze een kwaliteitsvol (volks)onderwijs aanbieden. Ook het voortgezet onderwijs kreeg zijn steun met de herinrichting van het atheneum en de opening van een normaalschool en een nijverheidsschool. Het in 1857 opgerichte Van Crombrugghe’s Genootschap, dat zich in de geest van deze burgemeester richtte op de volksopvoeding en de ondersteuning van minder begoede leerlingen, is nog steeds actief.

Vandaag is de westelijke helft van de gevelrij op de archieffoto verdwenen en ingenomen door de ondergrondse Sint-Michielsparking en een gebouwencomplex met appartementen, kantoren en een tandartsenpraktijk, gebouwd tussen 1993 en 1995. Hiermee werd de pleinwand van het Sint-Michielsplein opnieuw hersteld met functionele, eigentijdse architectuur. Om de voorplecht voor de westgevel van de Sint-Michielskerk op te fleuren, zal de Stad hier binnenkort een boom planten.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent
Nummer archief of reeks
Fotoarchieven, Bram Devlieger
Herkomst
Fotograaf Bram Devlieger, Gent
Objectnaam
Foto
Straatnaam 1
Sint-Michielsplein