Gent: Onderbergen: Pand: Voormaig Dominicanenjklooster. Klein Pand

Gent: Onderbergen: Pand: Voormaig Dominicanenjklooster. Klein Pand

Gent: Onderbergen: Pand: Voormaig Dominicanenjklooster. Klein Pand

Pand in Onderbergen: Voormalig Dominicanenklooster. Klein Pand beneden onder het vroegere hospitaal kant Leie