Openbare verkoop van een schoon herenhuis St. Michielsplein, nr.6 te Gent, onmiddelijk beschikbaar, van een beluik van 31 werkmanswoningen en van zaailanden , Gent, 28 januari 1947

Openbare verkoop van een schoon herenhuis  St. Michielsplein, nr.6  te Gent, onmiddelijk beschikbaar, van een  beluik van 31 werkmanswoningen en van zaailanden , Gent, 28 januari 1947

Openbare verkoop van een schoon herenhuis St. Michielsplein, nr.6 te Gent, onmiddelijk beschikbaar, van een beluik van 31 werkmanswoningen en van zaailanden , Gent, 28 januari 1947

De Notaris Dupont te Gent, Gouvernementstraat, nr.16, zal met tusschenkomst van zijn ambtgenoot, Mr Henri voet te Deinze, openbaar verkoopen:
Koop I: Stad Gent - Sint-Michielsplein, N°6.
Een schoon en welgelegen heerenhuis met koer en verdere gebouwen, inrijpoort, garage, verwarming, badkamer, gecadastreerd Sectie F, N° 1241, met eene grootte van 220 m2.
Beschikbaar eene maand na de toewijzing.
Koop II: Twaalfkameren Nos 41 tot 103 te Gent. Een welgelegen en opbrengend beluik, bestaande uit 31 werkmanswoningen en een magazijn, gecadastreerd Sectie F, Nrs 2089 v, cl, r, u, ml, nl, 2091 F2, c2, h2, i2, k2, L2, m2, n2, o2, a2, b2, c4, d4, e4, m3, n3, o3, p3, q3, r3, s3, t3, u3, v3, w3, x3, y3, z3, met eene grootte van 1186 m2.
Verhuurd aan verscheidene zonder schriftelijke voorwaarde. Totale opbrengst: 47300 fr. per jaar.
Koop III: Gemeente Melle - Kerkwijk.
Een blok zaailand, gelegen te Melle bij de Schauwegemstraat, gecadastreerd sectie C, N° 231a en 232d, groot 93 a. 90 ca.; palende noord de kinderen Jozef van Oostende, oost de spoorweg en Mr Aug. Verstraeten, zuid deze laatste en west volgende koop.
In pacht bij Mr Joseph Teirlinck, met koop IV.
Koop IV: Een perceel zaailand , gelegen alsvoren, aan het einde der Schauwegemstraat, gecadastreerd sectie, N° 230, groot 78 a. 30 ca.; palende aan voorgaanden koop.
Verpacht aan Mr Joseph Teirlinck, samen met koop III, aan 2500 fr. 's jaars.

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent
Nummer archief of reeks
Modern Archief, reeks XVI
Herkomst
Stad Gent, Modern Archief, Stadsbestuur, Archief Stedelijke Politie
Inventarisnummer
SAG_MA_XVI_AF_00389
Objectnaam
Affiche
Buitenste afmetingen
108 (h) x 73 (b)
Techniek
Gedrukt