Gent: Huidevetterskaai en Leie, gezien vanaf de Krommewalbrug tussen de Ottogracht en het Sluizeken

Gent: Huidevetterskaai en Leie, gezien vanaf de Krommewalbrug tussen de Ottogracht en het Sluizeken

Gent: Huidevetterskaai en Leie, gezien vanaf de Krommewalbrug tussen de Ottogracht en het Sluizeken

Op de voorgrond links: brouwerij - mouterij Van Schoote (opvolger Blommaert).
Zie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/18826

Komt voor in: