Kaart van Gent en het Vrije van Gent, Jacques Horenbault, 1619

Kaart van Gent en het Vrije van Gent, Jacques Horenbault, 1619

Kaart van Gent en het Vrije van Gent, Jacques Horenbault, 1619

De stad Gent gaf aan landmeter Jacques Horenbault in 1618-1619 de opdracht om het hele rechtsgebied van de schepenen van Gent, afgebakend door de Rietgracht, in kaart te brengen. Bij deze kaart hoort een register met de namen van alle grondeigenaars van percelen gelegen aan beide zijden van de Rietgracht, een netwerk van waterlopen dat hele stad omgordde (Archief Gent, OA_098_03).

Naast zijn belangrijke politiek-historische en symbolische waarde heeft de Horenbaultkaart ook een grote documentaire waarde als visuele bron van het Gentse historische stadsbeeld en de landschapsgeschiedenis in de late 16de en vroege 17de eeuw. Zo worden waterlopen, wegen, bebouwing en groenruimtes tot op perceelniveau uiterst precies in beeld gebracht. Dergelijke monumentale stadskaarten voorafgaand aan de grote Ferraris-kabinetskaarten uit de late 18de eeuw zijn uiterst zeldzaam. Om die redenen werd deze kaart in 2020 opgenomen op de Vlaamse Topstukkenlijst.

Literatuur: Leen Charles et al., Van walsites en speelhoven. Het vrije van Gent bij Jacques Horenbault (1619), Gent, 2008.

Komt voor in:

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent
Nummer archief of reeks
Iconografische collecties, Prentenkabinet
Herkomst
Oud Archief, Archieven van het stadsbestuur van Gent
Inventarisnummer
IC_PK_2004_118
Startdatum
01-01-1619
Einddatum
31-12-1619
Periode
1619
Objectnaam
kaart, landkaart
Binnenste afmetingen
165 x 195 cm
Schaal
1/4820
Techniek
papier, olieverf, pen, gewassen, gouache
Kleur
kleur