Gent: Academiebrug, met zicht op Augustijnenklooster

Gent: Academiebrug, met zicht op Augustijnenklooster

Gent: Academiebrug, met zicht op Augustijnenklooster

Foto anoniem, voor 1953 (SAG_MA_SCMS_FO_5789)
Foto Bram Devlieger, 29 mei 2014 (SAG_FA_BD_FO_0005)

De pittoreske stenen brug over de Lieve, die de viersprong van de Augustijnenkaai, de Academiestraat, de Molenaarsstraat en de Sint-Antoniuskaai verbindt met de Lievekaai en het Zilverhof, lijkt eeuwenoud. Het gekasseide wegdek, de bakstenen opstanden en de natuurstenen dekplaat geven de vaste brug een solide en historische look. Die indruk wordt versterkt door de harmonieuze integratie van de stenen brug in de omgevende architectuur. Het stadsgezicht dat zich voor de lens van de fotograaf ontvouwt, is een opeenstapeling van stenige volumes, waarbij de Academiebrug op de voorgrond de onderste helft van het beeld vult en het Augustijnenklooster op de achtergrond de bovenste helft. Ook hier domineert de baksteen het beeld sinds de restauratie van de zeventiende-eeuwse kloostergebouwen, de afbraak van de witgepleisterde bijgebouwen van recentere datum langs de Augustijnenkaai, het rooien van de boom op de binnenplaats en de constructie van een bakstenen omheiningsmuur met een toegangspoort.

Maar schijn bedriegt. De stenen brug werd pas in 1952 gebouwd ter vervanging van een ijzeren draaibrug. Die mobiele brug liet eeuwenlang (zeil)schepen door die hun vrachten kwamen laden of lossen aan de Lievehaven. Hiervoor diende de houten kraan, die verderop aan de (stenen) Lievebrug stond. Tussen beide bruggen verbreedde het Lievekanaal zich tot een zwaaikom, waar de schepen konden draaien. Met de uitbouw van de haven in het noorden van de stad in de negentiende eeuw verloor de Lievehaven volledig zijn betekenis. De Lieve werd rechtgetrokken, maar de zwaaikom bleef wel zichtbaar in de zeer brede kade van de huidige Lievekaai, die lange tijd als parkeerplaats voor karren en wagens diende.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent
Nummer archief of reeks
Fotoarchieven, Bram Devlieger
Herkomst
Fotograaf Bram Devlieger, Gent
Objectnaam
Foto
Huisnaam
Augustijnenklooster
Straatnaam 1
Zilverhof
Straatnaam 2
Augustijnenkaai