Gent: Vlasmarkt 12: Militärischer Polizei (Militaire Politie): groepsportret van de Chef (commissaris), officieren en ambtenaren, 1915-1916

Gent: Vlasmarkt 12: Militärischer Polizei (Militaire Politie): groepsportret van de Chef (commissaris), officieren en ambtenaren, 1915-1916

Gent: Vlasmarkt 12: Militärischer Polizei (Militaire Politie): groepsportret van de Chef (commissaris), officieren en ambtenaren, 1915-1916

Militärpolizei. Militärischer Polizeichef der Stadt Gent: Major d. L. Heitz. Gent, Vlasmarkt 12. (d.L.= der Landwehr). Was gedurende drie jaar leidinggevend officier. Vóór de oorlog was Major Heitz lid van de Keizerlijke Geheimraad (Kaiserlichen Geheimrat) en Arrondissementsecommissaris van Opper-Elzas. De Gentse politie werd na de bezetting van de stad, dus vanaf 12 oktober 1914, ontwapend en nadien uitgerust met gummikinuppels. Vanaf maart mochten de Gentse politemannen terug opnieuw hun sabels dragen en werden zij onder toezicht gesteld van de Duitse militaire politie. De 'militaire politie chef der Stad Gent' had enkele honderden militaire polite agenten onder zijn bevel, voornamelijk personeel van de landstorm-infanterie-bataljons en soldaten die door allerlei redenen enkel geschikt waren voor garnizoensdienst.

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent (Stad en OCMW Gent)
Nummer archief of reeks
Modern Archief, reeks XII (Militie), nr. 19, foto's Kriegsalbum
Herkomst
Duitse Vierde Leger (Eerste Wereldoorlog), Etappe IV, Kommandantur Gent, Photographische Abteilung
Inventarisnummer
SAG_MA_XII_19_FO_159_2
Opschrift
159. Militärischer Polizeichef, Offiziere und Beamte.
Objectnaam
Foto
Buitenste afmetingen
12,8 x 17,7