Gent: Sint-Veerleplein: Sint-Veerlekerk en 's Gravenbrug (Vleeshuisbrug), omstreeks 1580

Gent: Sint-Veerleplein: Sint-Veerlekerk en 's Gravenbrug (Vleeshuisbrug), omstreeks 1580

Gent: Sint-Veerleplein: Sint-Veerlekerk en 's Gravenbrug (Vleeshuisbrug), omstreeks 1580

De collegiale Sint-Veerlekerk en de 's Gravenbrug (nu Vleeshuisbrug), gezien vanaf het Sint-Veerleplein. Tekening door Arent van Wijnendale, omstreeks 1580.
Titels: "Sente Vaerilden kercke te Ghendt" (hand Arent van Wijnendale). "Van up de plaetse" (hand Christoffel van Huerne). "In wesen 1580" (hand Christoffel van Huerne). "Eerst ghen[naempt de Cruijskeercke, daern[aer] gheworden de capelle van [den] Graef van Vlaen[deren] maken[de] een collegiale keercke daeraf" (hand Christoffel van Huerne). Legende: "s graven brughe" (hand Christoffel van Huerne)

Komt voor in:

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent
Nummer archief of reeks
Iconografische collecties, Atlas Goetghebuer, Album Arent van Wijnendale
Herkomst
Aankoop collectie Pierre-Jacques Goetghebuer door Stad Gent (1867), aankoop door Pierre-Jacques Goetghebuer na veiling Delbecq (1840), aankoop door Jean-Baptiste Delbecq (1823), aankoop door Alphonse-Jean Huyttens (voor 1800), aankoop door Christoffel van Huerne (1592)
Inventarisnummer
IC_AG_AVW_01
Einddatum
01-01-1580
Periode
voor 1580
Objectnaam
tekening
Techniek
pen op papier