Vrijwillige openbare verkoop van prachtige eigendom dienstig voor nijverheids- of hoveniersuitbating, Brugge, 10 maart 1947

Vrijwillige openbare verkoop van prachtige eigendom dienstig voor nijverheids- of  hoveniersuitbating, Brugge, 10 maart 1947

Vrijwillige openbare verkoop van prachtige eigendom dienstig voor nijverheids- of hoveniersuitbating, Brugge, 10 maart 1947

De Notarissen Antoine van Hoestenberghe en Henri Jonckheere zullen op hiernavermelde zitdagen overgaan tot de openbare verkoop in Stad Brugge.
Koop 1: een woonhuis met afhankelijkheden en erf, gelegen te Brugge Komvest, 30 gekadastreerd nr.134, Groot 190 m²
Mondelings verpacht aan Heer Jozef Bossier mits 500 fr per maand boven de lasten, betaalbaar per zes maanden op 1 November en 1 Mei van ieder jaar.
Gaz en electriciteit.
Koop 2: een woonhuis dienstig voor winkel, te Brugge Komvest, 32, met erf en afhangen, genaamd "Het Pavilloen" gekadastreerd Sectie E nummer 134R en deel van nr. 134E2, Groot ongeveer 252 m².
Gaz en electriciteit.
Koop 3: een perceel bouwgrond met orangerieën gelegen als voren gekadastreerd Sectie E nr. 134S2-134R2 en deel van nr. 134E2, Groot 490 m².
Koop 4: een perceel bouwgrond met serre gelegen als voren gekadastreerd Sectie E nr. 134Q2 en deel van 134E2 samen groot ongeveer. 347 m².
Koop 5: een perceel grond als voren en palende aan de Komvest naast koop twee met een gevelbreedte van 6 m. aldaar gekadastreerd Sectie E deel van nr. 134E2, groot 1819 m².
Koop 6: een perceel nijverheidsgrond met serre gelegen als voren aldaar gekadastreerd Sectie E nr; 134B2-13402, groot 2.200 m².
Zitdagen: Instel: Donderdag 27 Februari 1947.
Toeslag: Maandag 10 Maart 1947.

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent
Nummer archief of reeks
Modern Archief, reeks XVI
Herkomst
Stad Gent, Modern Archief, Stadsbestuur, Archief Stedelijke Politie
Inventarisnummer
SAG_MA_XVI_AF_00131
Objectnaam
Affiche
Buitenste afmetingen
142 (h) x 57 (b)
Techniek
Gedrukt