Gent: Groenebriel: Groenenbrielabdij, voor 1580

Gent: Groenebriel: Groenenbrielabdij, voor 1580

Gent: Groenebriel: Groenenbrielabdij, voor 1580

De abdij van Groenenbriel in Gent, gesticht door Simon de Mirabello, ruwaard van Vlaanderen. Tekening door Arent van Wijnendale, voor 1580.
Opschrift boven de tekening: "Groenen briele clooster" (hand Arent van Wijnendale), "was" (hand Christoffel van Huerne). Opschrift onder de tekening: "De abdije vanden Groene briele gheconterfeijt naer de recht forme ende ghelijckenesse, ghesticht bij Sijmon voorseit" (hand Arent van Wijnendale), "noch in wesen an[n]o 1580" (hand Christoffel van Huerne)

Komt voor in:

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
Archief Gent
Nummer archief of reeks
Iconografische collecties, Atlas Goetghebuer, Album Arent van Wijnendale
Herkomst
Aankoop collectie Pierre-Jacques Goetghebuer door Stad Gent (1867), aankoop door Pierre-Jacques Goetghebuer na veiling Delbecq (1840), aankoop door Jean-Baptiste Delbecq (1823), aankoop door Alphonse-Jean Huyttens (voor 1800), aankoop door Christoffel van Huerne (1592)
Inventarisnummer
IC_AG_AVW_03
Einddatum
01-01-1580
Periode
voor 1580
Objectnaam
tekening
Techniek
pen op papier, ingekleurd
Kleur
kleur