Vrijwillige openbare verkoop van twee aaneenpalende burgershuizen met tuin te Gent, Hofbouwlaan, nrs.12 en 13 (aan het Stadspark-Heuvelpoort), Gent, 22 maart 1960

Vrijwillige openbare verkoop van twee aaneenpalende burgershuizen met tuin te Gent, Hofbouwlaan, nrs.12 en 13 (aan het Stadspark-Heuvelpoort), Gent, 22 maart 1960

Vrijwillige openbare verkoop van twee aaneenpalende burgershuizen met tuin te Gent, Hofbouwlaan, nrs.12 en 13 (aan het Stadspark-Heuvelpoort), Gent, 22 maart 1960

Notaris Edmond van Hoorebeke te Gent, Kortrijksesteenweg, 113, zal openbaar te koop aanbieden:
Stad Gent.
Koop I: Een burgershuis met aanhorigheden en tuin, staande en gelegen te Gent, Hofbouwlaan, aldaar getekend nummer 12, bekend ten kadaster sektie H, nummer 1/i/18, groot in oppervlakte volgens titel en kadaster: 220 m2.
Vrij en ter beschikking van de koper, na betaling van koopsom en onkosten.
Koop II: Een burgershuis met aanhorigheden en tuin, staande en gelegen te Gent, Hofbouwlaan, aldaar getekend nummer 13, bekend ten kadaster sektie H, nummer 1/k/18, groot in oppervlakte volgens titel en kadaster: 214 m2.
Verhuurd aan Mevrouw Weduwe Schmid-Lambrecht, zonder geschreven voorwaarden, mits 2000 F. per maand.

Locatie

Bijkomende meta info

Fysieke bewaarplaats
De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent
Nummer archief of reeks
Modern Archief, reeks XVI
Herkomst
Stad Gent, Modern Archief, Stadsbestuur, Archief Stedelijke Politie
Inventarisnummer
SAG_MA_XVI_AF_00192
Objectnaam
Affiche
Buitenste afmetingen
85 (h) x 62,5 (b)
Techniek
Gedrukt
Opmerkingen
Met 1 bijlage.